سایلنسر تهویه (Acoustic Attenuator)

کاربردها:

موتور خانه ها، اتاق کمپرسور، اتاق نیروگاه کوچک، در مسیر فن و هر محفظه بسته که نیاز به تهویه دارد.


به منظور تامین هوای تازه مورد نیاز دستگاه لازم است که در اتاق و یا محفظه اطراف دستگاه یک دریچه تعبیه گردد. این دریچه باعث خروج صدا به بیرون می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از انتشار آلودگی صوتی به بیرون لازم است تا روی دریچه یک سایلنسر تهویه (Acoustic Attenuator/ Louver) یا صداگیر تهویه نصب شود.

 

این نوع سایلنسر در واقع اجازه عبور هوا را می دهد ولی مانع عبور صدا می‌باشد. سایلنسر تهویه در هر پروژه با توجه به فضا و شرایط کاری می تواند از نوع Attenuator و یا Louver باشد.
در سایلنسر تهویه از نوع Louver، صفحات جاذب به شکل زاویه دار ساخته می‌شوند تا کاهش صدا در آنها بیشتر شود و در عوض طول سایلنسر کاهش یابد.
با معلوم بودن دبی هوا و سرعت مجاز در سایلنسرهای تهویه، می‌توان سطح مقطع عبور جریان در سایلنسر را محاسبه کرد. این محدودیت به این دلیل مطرح شده است تا ماده جاذب مورد استفاده (مثل پشم سنگ و …) بتواند بیشتر از 10 سال عمر داشته باشد.
با توجه به مقدار فشار صوت محاسبه شده درون اتاقک و فرکانس بحرانی دستگاه می توان پارامترهای سایلنسر تهویه را محاسبه کرد، تا مقدار صدا در بیرون به حد مطلوب برسد. در یکی از شکل های زیر سایلنسر تهویه تصفیه خانه شهیدترشیزی ساخت شرکت صنعت پروژه توس نشان داده شده است.
اگر افت فشار سایلنسر برای دستگاه مورد نظر مشکل ایجاد کند، آنگاه با داشتن مقدار افت فشار و دبی مورد نیاز دستگاه می‌توان فن تهویه مناسب را انتخاب نمود.
در شکل زیر فن تامین هوا برای پروژه اتاقک آکوستیک CHP مجتمع تجاری زیتون مشاهده می‌شود.

اطلاعات تماس

 

تلفن تماس: 35425513-051 ,  35425514-051

فکس: 35425513-051

کدپستی: 9185176935

سایت: www.toosacoustic.com

آدرس دفتر مرکزی: مشهد - کیلومتر12 جاده قوچان- پارک علم و فناوری خراسان -ساختمان مرکزی- شرکت صنعت پروژه توس

شبکه های اجتماعی

 

تلگرام: